ຕູ້ເງິນສົດ

ກ່ອງເງິນສົດແມ່ນບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກວັດສະດຸໂລຫະທີ່ເຂັ້ມແຂງ.ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ, ຕົວຢ່າງ, ຫ້ອງການ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງງານ, ສັບພະສິນຄ້າແລະບ່ອນອື່ນ, ກ່ອງເງິນສາມາດຫາຍໃຈຊີວິດໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ.